kompletna kolekcija gta san andreas ps2, ps3 i pc varalica

GTA San Andreas varalicu za igre možete koristiti na računalima, PS2, PS3 i indonezijskim prijenosnicima, znate! Pokušajmo s ovim GTA cheat & trikom. 100% pobjeda!

Igranje igre otvoreni svijet najbolje od svih vremena ovo se čini manje nego savršeno ako ga ne koristite varati GTA San Andreas.

Grand Theft Auto San Andreas ili poznat i kao GTA San Andreas je prilično popularan, čak se može kategorizirati kao legendarna igra.

Osim nošenja igranja Što je zabavno, ova igra također ima bezbroj varijacija grada GTA San Andreas koje možete iskoristiti kako biste igru ​​učinili još uzbudljivijom.

Postavi varati GTA San Andreas, koji će ApkVenue ovaj put pregledati, možete koristiti na konzoli odn emulator PlayStation 2, banda.

GTA lozinka koju ApkVenue ovaj put dijeli je najcjelovitija verzija, bez obzira na GTA kod koji tražite ovdje je sve. Samo Ctrl + F, bando.

Od beskonačnog krvnog koda do različitih kodova vozila koje možete koristiti u ovoj igri. Hajde, pogledajte u cijelosti!

Popis kodova Varati GTA PS2

Zahvaljujući popularnosti GTA San Andreas serije na PlayStation 2 (PS2) konzoli, ova je igra napokonluka na druge konzole, kao što su Xbox, Windows PC, na Android, znate. Slijedi GTA PS2 kôd koji možete koristiti.

Bilješka:


Za aktiviranje varati GTA PS2 San Andreas, sve što trebate je unijeti kombinaciju gumba na kontroleru i ona će se pojaviti iskočitiVaralica aktivirana ako uspije.

Varati GTA San Andreas PS2 - Vještina Lik

Popis prvih GTA San Andreas varalica koje će ApkVenue podijeliti je varati karakterne vještine. S ovom GTA PS2 lozinkom vaš će lik biti jači i lakši za maksimaliziranje performansi.

 • Varalice za mišićavo tijelo: trokut, gore, gore, lijevo, desno, kvadrat, okruglo, lijevo.
 • Max privlačne seksualne privlačnosti: okrugli, trokut, trokut, gore, okrugli, R1, L2, gore, trokut, L1, L1, L1.
 • Varalica za skok uvis: gore, gore, trokut, trokut, gore, gore, lijevo, desno, kvadrat, R2, R2.
 • Super Punch varalica: gore, lijevo, X, trokut, R1, okrugli, okrugli, okrugli, L2.
 • Varalica za kontrolu ručnog oružja u automobilima: gore, gore, kvadrat, L2, desno, x, R1, dolje, R2, okruglo.
 • High Jump BMX varalice: trokut, kvadrat, okrugli, okrugli, kvadratni, okrugli, okrugli, L1, L2, L2, R1, R2.
 • Neograničene varalice za disanje tijekom plivanja: dolje, lijevo, L1, dolje, dolje, R2, dolje, L2, dolje.
 • Respect Max Cheat: L1, R1, trokut, dolje, R2, X, L1, gore, L2, L2, L1, L1.
 • Varalica prirodnih vozačkih vještina: trokut, R1, R1, desno, R1, L1, R2, L1.
 • Max Cheats Driving Skill: Kvadrat, L2, X, R1, L2, L2, Lijevo, R1, Desno, L1, L1, L1.
 • Varalice za normalno tijelo: trokut, gore, gore, lijevo, desno, kvadrat, okruglo, desno.
 • Varalice nikad gladne: Kvadrat, L2, R1, trokut, gore, kvadrat, L2, gore, X.
 • Hitman Level Cheat: dolje, kvadrat, X, lijevo, R1, R2, lijevo, dolje, dolje, L1, L1, L1.
 • Neograničene varalice za streljivo: L1, R1, kvadrat, R1, lijevo, R2, R1, lijevo, kvadrat, dolje, L1, L1.
 • Neograničene životne varalice: dolje, X, desno, lijevo, desno, R1, desno, dolje, gore, trokut.
 • Masna varalica za tijelo: trokut, gore, gore, lijevo, desno, kvadrat, okruglo, dolje.
 • Varaj zdravlje, novac, oklop: R1, R2, L1, X, lijevo, dolje, desno, gore, lijevo, dolje, desno, gore.
 • Varalice za samoubojstvo: desno, L2, dolje, R1, lijevo, lijevo, R1, L1, L2, L1.

Varati GTA San Andreas PS2 - Naoružanje

GTA je poznat po nevjerojatnoj raznolikosti oružja. Pomoću GTA koda za ovo oružje možete dobiti oružje koje želite bez potrebe da se mučite.

 • Varalica za oružje (razina 1): R1, R2, L1, R2, lijevo, dolje, desno, gore, lijevo, dolje, desno, gore.
 • Varalica za oružje (razina 2): R1, R2, L1, R2, lijevo, dolje, desno, gore, lijevo, dolje, dolje, lijevo.
 • Varalica za oružje (razina 3): R1, R2, L1, R2, lijevo, dolje, desno, gore, lijevo, dolje, dolje, dolje.
 • Varalica za dva oružja: dolje, kvadrat, X, lijevo, R1, R2, lijevo, dolje, dolje, L1, L1, L1.

Varati GTA San Andreas PS2 - Promet

Dosada li vam pogled na ulicu? Smiri se, bando. S varati GTA San Andreas promet ovdje, možete mijenjati prometne uvjete po volji.

 • Varalica za zeleni semafor: desno, R1, gore, L2, L2, lijevo, R1, L1, R1, R1.
 • Agresivni prometni varalice: R2, okrugli, R1, L2, lijevi R1, L1, R2, L2.
 • Varalica za usamljeni promet: X, dolje, gore, R2, dolje, trokut, L1, trokut, lijevo.
 • Varalica za seoski promet: L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, dolje, lijevo, gore.
 • Skupa varalica za promet automobila: desno, R1, gore, L2, L2, lijevo, R1, L1, R1, R1.
 • Black Car Traffic Cheat: okrugli, L2, gore, R1, lijevo, X, R1, L1, lijevo, okrugli.
 • Varalica za ružičasti promet: okrugli, L1, dolje, L2, lijevo, X, R1, L1, desno, okrugli.
 • Varalica prometa za udaranje (smasher): desno, R2, gore, gore, R2, okruglo, kvadrat, R2, L1, desno, dolje, L1.

Varati GTA San Andreas PS2 - policija

Policija je često dosadnih likova, ovaj policijski GTA kôd može vaše igračko iskustvo učiniti lakšim i ugodnijim.

 • Maksimalna razina varalice: okruglo, desno, okruglo, desno, lijevo, kvadrat, X dolje.
 • Varalica se povećala za dvije zvjezdice: R1, R1, okruglo, R2, desno, lijevo, desno, lijevo, desno, lijevo.
 • Varalica smanjuje zvjezdice sa željene razine: R1, R1, okruglo, R2, gore, dolje, gore, dolje, gore, dolje.
 • Policija eliminira varalicu: okruglo, desno, okruglo, desno, lijevo, kvadrat, trokut, gore.

Varati GTA San Andreas PS2 - Vozila

Želite se voziti cool automobilom ili motorom, a da se ne mučite tražiti ga? ApkVenue ima ovo, kolekciju GTA San Andreas citata o vozilima koja će stvarno pomoći.

 • Varalice za trkaće automobile: dolje, R1, okruglo, L2, L2, X, R1, L1, lijevo, lijevo.
 • Trikovi za varalice 2: R1, okrugli, R2, desno, L1, L2, X, X, kvadrat, R1.
 • Varalice za trkaće automobile 3: R2, L1, okruglo, desno, L1, R1, desno, gore, okruglo, R2.
 • Monster Truck varalice: desno, gore, R1, R1, R1, dolje, trokut, trokut, X, okrugli, L1, L1.
 • Rhino Tank šifre: okrugli, okrugli, L1, okrugli, okrugli, okrugli, L1, L2, R1, trokut, okrugli, trokut.
 • Tanker Car Cheats: R1, gore, lijevo, desno, R2, gore, desno, kvadrat, desno, L2, L1, L1.
 • Rancher Car Cheats: gore, desno, desno, L1, desno, gore, kvadrat, L2.
 • Romero varalice za automobile: dolje, R2, dolje, R1, L2, lijevo, R1, L1, lijevo, desno.
 • Limuzin automobil varalica: R2, gore, L2, lijevo, lijevo, R1, L1, okruglo, desno.
 • Kamioni za smeće: okrugla, R1, okrugla, R1, lijeva, lijeva, R1, L1, okrugla, desna.
 • Dragonfly Plane Varalica: okruglo, gore, L1, L2, dolje, R1, L1, L1, lijevo, lijevo, X, trokut.
 • Trikovi za golf automobile: okrugli, L1, gore, R1, L2, X, R1, L1, okrugli, X.
 • Vortex varalice za automobile: trokut, trokut, kvadrat, okrugli, X, L1, L2, dolje, dolje.
 • Bloodring Banger varalice za automobile: gore, desno, desno, L1, desno, gore, kvadrat, L2.
 • Car Dozer Trikovi: R2, L1, L1, desno, desno, gore, gore, X, L1, lijevo.
 • Varalica aviona za borbene avione (Hydra): trokut, trokut, kvadrat, okrugli, X, L1, L1, dolje, gore.
 • Hunter Helicopter Cheat: okrugli, X, L1, okrugli, okrugli, L1, okrugli, R1, R2, L2, L1, L1.
 • Jetpack varalica: lijevo, desno, L1, L2, R1, R2, gore, dolje, lijevo, desno.
 • ATV varalice: lijevo, lijevo, dolje, dolje, gore, gore, kvadrat, okruglo, trokut, R1, R2.
 • Padobranske varalice: lijevo, desno, L1, L2, R1, R2, R2, gore, dolje, desno, L1.

Varati GTA San Andreas PS2 automobili - Efekti vozila

Imate li cool vozilo i ne želite da ga brzo uništite? Samo upotrijebite ovu GTA lozinku, bando, vaš automobil može biti imun i imati druge učinke koji nisu ništa manje zanimljivi.

 • Neranjivi varalica automobila: L1, L2, L2, gore, dolje, dolje, gore, R1, R2, R2.
 • Varalice letećeg broda: R2, okruglo, gore, L1, desno, R1, desno, gore, kvadrat, trokut.
 • Leteći automobil varalica: kvadrat, dolje, L2, gore, L1, okruglo, gore, x, lijevo.
 • Varati razneti sve automobile: R2, L2, R1, L1, L2, R2, kvadrat, trokut, okrugli, trokut, L2, L1.
 • Varalica za sve automobile opremljene NOS-om: lijevo, trokut, R1, L1, gore, kvadrat, trokut, dolje, okrugli, L2, L1, L1.
 • Auto trčanje na vodi varati: desno, R2, okruglo, R1, L2, kvadrat, R1, R2.
 • Lagane varalice za automobile: kvadrat, R2, dolje, dolje, lijevo, dolje, lijevo, lijevo, L2, X.
 • Transparentna varalica za automobil: trokut, L1, trokut, R2, kvadrat, L1, L1.

Varati GTA San Andreas PS2 - Igranje

želim to učiniti igranja neka bude zabavnija igra? Možeš. S GTA PS2 kodom okolo igranja ovo možeš raditi što god želiš.

 • Slow Motion varalica: trokut, gore, desno, dolje, kvadrat, R2, R1.
 • Fast Motion varalice: trokut, gore, desno, dolje, L2, L1, kvadrat.
 • Adrenalin varalice: X, X, kvadrat, R1, L1, X, dolje, lijevo, X.
 • Ubrzajte varalicu: okrugli, okrugli, L1, kvadrat, L1, kvadrat, kvadrat, kvadrat, L1, trokut, okrugli, trokut.
 • Vrijeme varanja zaustavite se u 00:00 ili 12:00: kvadratići, L1, R1, desno, X, gore, L1, lijevo, lijevo.
 • Vrijeme zavaravanja zaustavite se u 21:00: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, trokut.

Varati GTA San Andreas PS2 - član bande

Je li teško zaposliti ljude u bandu koju ste stvorili? Miran. GTA PS2 kôd u vezi s ovom bandom zaista vam može pomoći da stvorite bandu zbog koje ćete postati još strašniji.

 • Prevarite bandu novaka s naoružanjem: dolje, kvadrat, gore, R2, R2, gore, desno, desno, gore.
 • Recruit Gang Cheat s RPG-om: R2, R2, R2, X, L2, L1, R2, L1, dolje, X.

Varati GTA San Andreas PS2 - Vrijeme

Želite li promjenu atmosfere sviranja kako bi ona postala uzbudljivija? Možete isprobati ovu vremensku GTA lozinku, bando. Možete kontrolirati prirodu po volji.

 • Sunčane vremenske šifre: R2, x, L1, L1, L2, L2, L2, kvadrat.
 • Kiše za kišu s vremenom: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, okrugli.
 • Maglene vremenske šifre: R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X.
 • Vremenske šifre za Sandstorm: gore, dolje, L1, L1, L2, L2, L1, L2, R1, R2.
 • Oblačno vrijeme vara: L2, dolje, dolje, lijevo, kvadrat, lijevo, R2, kvadrat, X, R1, L1, L1.

Varati GTA San Andreas PS2 - Pješak

Osim policije, u GTA-u često se vide i pješaci koji prolaze. S varati Sljedeći GTA PS2 pješaci možete slobodno mijenjati njihova kretanja.

 • Trikovi za državnu temu: L1, L1, R1, R1, L2, L1, R2, dolje, lijevo, gore.
 • Funhouse Mode varalice: trokut, trokut, L1, kvadrat, kvadrat, okruglo, kvadrat, dolje, okruglo.
 • Beach Party varalice: gore, gore, dolje, dolje, kvadrat, okruglo, L1, R1, trokut, dolje.
 • PSK lovio varalicu: kvadrat, desno, kvadrat, kvadrat, L2, X, trokut, X, trokut.
 • Gradska varalica je sjebana: L2, desno, L1, trokut, desno, desno, R1, L1, desno, L1, L1, L1.
 • Trikovi za Elvis Presley: L1, okrugli, trokut, L1, L1, kvadrat, L2, gore, dolje, lijevo.
 • Yakuza Theme Trikovi: X, X, dolje, R2, L2, okrugli, R1, okrugli, kvadratni.
 • Trikovi za bande i radnike: L2, gore, R1, R1, lijevo, R1, R1, R2, desno, dolje.
 • Pješačka divlja varalica: dolje, gore, gore, gore, X, R2, R1, L2, L2.
 • Varalica s oružjem za pješake: R2, R1, X, trokut, X, trokut, gore, dolje.
 • Pješačka divlja varalica s oružjem: X, L1, gore, kvadrat, dolje, X, L2, trokut, dolje, R1, L1, L1.
 • Varati za sve stanovnike da postanu članovi bande: lijevo, desno, desno, desno, lijevo, X, dolje, gore, kvadrat, desno.

Popis kodova Varati GTA San Andreas PC

PC verzija GTA San Andreas objavljena je s raznim poboljšanjima, poput prilagodljivih grafičkih postavki i kontrola sa miš i tipkovnica što olakšava igračima, bandi.

Ova PC verzija igre nije ništa manje zabavna za igrati, a naravno ima i njih varati GTA San Andreas računalo koje možete koristiti.

Ne trebate više vremena, evo niza GTA PC kodova pomoću kojih možete igrati još uzbudljivije.

Bilješka:


Za aktiviranje varati GTA San Andreas PC, sve što trebate je unijeti kod na tipkovnica i pojavit će se iskočitiVaralica aktivirana ako uspije. Neki varati Dostupne su 2 opcije koda, možete unijeti bilo koju od njih.

Varati GTA San Andreas PC - Vještina Lik

Prvi GTA San Andreas PC kôd koji će ApkVenue podijeliti su karakterne vještine. Pomoću ovog koda vaš će lik biti puno jači i lakši za upravljanje.

 • Varalice za mišićavo tijelo: BUFFMEUP / JYSDSOD.
 • Max privlačne seksualne privlačnosti: HELLOLADIES / EHIBXQS.
 • Varalica za skok uvis: KANGAROO / LFGMHAL.
 • Super Punch varalica: STINGLIKEABEE / IAVENJQ.
 • Varalica za kontrolu ručnog oružja u automobilima: OUIQDMW.
 • High Jump BMX varalice: CJPHONEHOME / JHJOECW.
 • Neograničene varalice za disanje tijekom plivanja: CVWKXAM.
 • Respect Max Cheat: KLANJANJE.
 • Varalica prirodnih vozačkih vještina: PRIRODNI TALENT.
 • Max Cheats Driving Skill: STIKLIKEGLUE / PGGOMOY.
 • Varalice za normalno tijelo: KVGYZQK.
 • Varalice nikad gladne: AEDUWNV.
 • Hitman Level Cheat: PROFESSIONALKILLER / NCSGDAG.
 • Neograničene varalice za streljivo: FULLCLIP / WANRLTW.
 • Neograničene životne varalice: CAINEMVHZC / BAGUVIX.
 • Masna varalica za tijelo: BTCDBCB.
 • Varaj zdravlje, novac, oklop: HESOYAM.
 • Varalice za samoubojstvo: DOBRO BESPLATNO SVIJETE / SZCMAWO.

Varati GTA San Andreas PC - Naoružanje

Želite li rat, ali nemate oružja? Opustite se, možete upotrijebiti lozinku za računalo GTA San Andreas za trenutno nabavljanje oružja.

 • Varalica za oružje (razina 1): LXGIWYL.
 • Varalica za oružje (razina 2): PROFESSIONALSKIT / KJKSZPJ.
 • Varalica za oružje (razina 3): UZUMYMW.

Varati GTA San Andreas PC - Promet

Želite li biti slobodniji u svojoj misiji? Samo ga iskoristi varati GTA San Andreas za upravljanje prometom koji ApkVenue ubacuje u ovu tablicu.

 • Varalica za zeleni semafor: ZEIIVG.
 • Agresivni prometni varalice: YLTEICZ.
 • Varalica za usamljeni promet: GHOSTTOWN / THGLOJ.
 • Varalica za seoski promet: SVAKI GOSPODIN / FVTMNBZ.
 • Skupa varalica za promet automobila: SVIHOISRICH / GUSNHDE.
 • Black Car Traffic Cheat: IOWDLAC.
 • Varalica za ružičasti promet: LLQPFBN.
 • Varalica prometa za udaranje (smasher): BGKGTJH.

Varati GTA San Andreas PC - Policija

Jeste li umorni od progona policije? Samo upotrijebite GTA kod kako biste policiju učinili lakšom kontrolom ili čak žešću. Poput tebe deh.

 • Maksimalna razina varalice: BRINGITON / LJSPQK.
 • Varalica se povećala za dvije zvjezdice: TURNUPTHEHEAT / OSRBLHH.
 • Varalica smanjuje zvjezdice sa željene razine: TURNDOWNTHEHEAT / ASNAEB.
 • Policija eliminira varalicu: IFIRSTDOZ / AEZAKMI.

Varati GTA San Andreas PC - Vozila

Ovaj GTA PC kod savršen je za one od vas koji želite cool vozilo, ali ne želite se zaokupiti brušenjem tu i tamo. Samo ga odmah pritisnite.

 • Varalice za trkaće automobile: VROCKPOKEY / PDNEJOH.
 • Trikovi za varalice 2: VPJTQWV:
 • Monster Truck varalice: MONSTERMASH.
 • Rhino Tank šifre: AIWPRTON.
 • Tanker Car Cheats: AMOMHRER.
 • Rancher Car Cheats: JQNTDMH.
 • Romero varalice za automobile: WHERESTHEFUNERAL / AQTBCODX.
 • Limuzin automobil varalica: CELEBRITYSTATUS / KRIJIEBR.
 • Kamioni za smeće: TRUEGRIME / UBHYZHQ.
 • Dragonfly Plane Varalica: FLYINGTOSTUNT / URKQSRK.
 • Trikovi za golf automobile: RZHSUEW.
 • Vortex varalice za automobile: KGGGDKP.
 • Bloodring Banger varalice za automobile: OLDSPEEDDEMON / CQZIJMB.
 • Car Dozer Trikovi: ITSALLBULL / EEGCYXT.
 • Varalica aviona za borbene avione (Hydra): JUMPJET.
 • Hunter Helicopter Cheat: OHDUDE.
 • Jetpack varalica: RAKETMAN.
 • ATV varalice: ČETVOROKELA / AKJJYGLC.
 • Padobranske varalice: AIYPWZQP.

Varati GTA San Andreas PC - Efekti vozila

Već imate cool vozilo, ali bojite se da ne budete oštećeni? Dovoljno je upotrijebiti lozinku GTA San Andreas, koja može izmijeniti vozilo koje koristite.

 • Neranjiva varalica automobila: JCNRUAD.
 • Varalice letećeg broda: LETEĆE RIBE / AFSNMSMW.
 • Leteći automobil varalica: CHITTYCHITTYBANGBANG / RIPAZHA.
 • Varati razneti sve automobile: ALLCARSGOBOOM / CPKTNWT.
 • Varalica za sve automobile opremljene NOS-om: SPEEDFREAK.
 • NOS Taxi šifre: VKYPQCF.
 • Lagane varalice za automobile: BUBBLECARS / BSXSGGC.
 • Transparentna varalica za automobil: KOTAČI SAMO MOLIMO / XICWMD.

Varati GTA San Andreas PC - Igranje

Pikin postoji jedinstvenija varijacija igranja? Evo GTA PC koda za izmjenu igranja da se možete prijaviti.

 • Slow Motion varalica: USPORA / LIYOAAY.
 • Fast Motion varalice: SPEEDITUP / PPGWJHT.
 • Adrenalin varalice: ANOSEONGLASS / MUNASEF.
 • Ubrzajte varalicu: YSOHNUL.
 • Vrijeme varanja zaustavite se u 00:00 ili 12:00: NIGHTPROWLER / XJVSNAJ.
 • Vrijeme zavaravanja zaustavite se u 21:00: OFVIAC.

Varati GTA San Andreas PC - član bande

Za one koji vole regrutirati ljude da uđu u vašu bandu, varati GTA PC možete koristiti za olakšavanje postupka.

 • Prevarite bandu novaka s naoružanjem: SJMAHPE.
 • Varajte regrutnu bandu s RPG oružjem: ROCKETMAYHEM / ZSOXFSQ.

Varati GTA San Andreas PC - Vrijeme

Želite li igrati GTA ekstremnije? Možete koristiti ovaj GTA vremenski kod, bando. Učinite grad sunčanim, maglovitim ili čak pješčanom olujom.

 • Sunčane vremenske šifre: UGODNO TOPLO / AFZLLQLL.
 • Storm Weather Trikovi: SCOTTISHSUMMER / MGHXYRM.
 • Storm Weather Trikovi: CWJXUOC.
 • Maglene vremenske šifre: CFVFGMJ.
 • Kiša za kišno vrijeme: AUIFRVQS.
 • Vane za vrlo sunčano vrijeme: TOODAMNHOT / ICIKPYH.
 • Oblačno vrijeme vara: ALNSFMZO.

Varati GTA San Andreas PC - Pješak

Ovu posljednju lozinku za GTA računalo možete koristiti za modificiranje pješaka s kojima se susrećete tijekom igre.

 • Trikovi za državnu temu: BMTPWHR.
 • Funhouse Mode varalice: CRAZYTOWN / PRIEBJ.
 • Beach Party varalice: LIFESABEACH / CIKGCGX.
 • PSK lovio varalicu: BAGOWPG.
 • Gradska varalica je sjebana: STATOFEMERGENCY / IOJUFZN.
 • Trikovi za Elvis Presley: BLUESUEDESHOES / ASBHGRB.
 • Yakuza Theme Trikovi: NINJATOWN / AFPHUTL.
 • Trikovi za bande i radnike: SAMO DOZVOLJENO / MROEMZH.
 • Pješačka divlja varalica: AJLOJYGY.
 • Varalica s oružjem za pješake: FOOOXFT.
 • Pješačka divlja varalica s oružjem: BGLUAWML.
 • Varati za sve stanovnike da postanu članovi bande: BIFBUZZ.
 • Kinky Theme Trikovi: BEKKNQV.

Varati za GTA San Andreas PS3 na indonezijskom Complete

Iako je ova igra Rockstar zapravo objavljena na PlayStation 2 konzoli, GTA San Andreas ponovno objavljeno na PlayStation 3 konzoli zbog uspjeha koji je postigao.

Međutim, postoje razna poboljšanja u pogledu grafike na PS3 konzoli temeljni mehaničar iz ove se jedna igra nije promijenila.

To znači da još uvijek postoji kolekcija GTA San Andreas lozinki koje možete koristiti na PS3 konzoli. Naravno s malo drugačijim varijacijama verzije PS2. Ovdje je potpuni popis varalica.

Trikovi za GTA San Andreas PS3 Player Stats

Cit GTA San Andreas PS3 u ovoj prvoj kategoriji fokusira se na promjenu statistike igrača. Ova varalica omogućuje vam lakšu izmjenu igračeve tjelesne građe i sposobnosti. Pogledaj ovo.

 • Adrenalin: Trokut, desno, dolje, L2, L1, kvadrat, kvadrat, R2, R1.
 • Predator: Kvadrat, trokut, X, krug, gore, lijevo, dolje, desno, L2, R2.
 • Poštovanje: Gore, lijevo, lijevo, dolje, krug, kvadrat, X, trokut, trokut, L2, R2.
 • Traženi nivo 0: Krug, desno, krug, desno, lijevo, kvadrat, trokut, gore.
 • Ninja: Trokut, X, X, X, L2, L1, lijevo, lijevo, gore, gore.
 • Mišićni: Trokut, gore, gore lijevo, desno, kvadrat, krug, lijevo.
 • Mast: Trokut, gore, gore, lijevo, desno, kvadrat, krug, dolje.
 • Fly Boy: Trokut, trokut, kvadrat, krug, X, L2, L2, dolje, gore.
 • Skok uvis: Gore, gore, trokut, trokut, gore, gore, lijevo, desno, kvadrat, R1, R1.
 • Novac, oklop, krv: R2, R1, L2, X, lijevo, dolje, desno, gore, lijevo, dolje, desno, gore.
 • Nema hrane: Gore, dolje, dolje, lijevo, desno, L2, L2, L1, R2, R2, R1.
 • Traženi status: Krug, desno, krug, desno, lijevo, kvadrat, X, dolje.
 • Smanjena željena razina: R2, R2, krug, R1, gore, dolje, gore, dolje, gore, dolje.
 • Povećana željena razina: R2, R2, krug, R1, lijevo, desno, lijevo, desno, lijevo, desno.
 • Seksi: Gore, lijevo, lijevo, dolje, krug, kvadrat, trokut, trokut, kvadrat, X, R1, R1.
 • Tanak: Trokut, gore, gore, lijevo, desno, kvadrat, krug, desno.
 • Izdržljivost: Gore, lijevo, lijevo, dolje, krug, kvadrat, L2, L2, L1, R2, R1.
 • Ronjenje: R1, L2, L1, R1, R1, trokut, R1, X, X, trokut.
 • Snažno prianjanje: Trokut, R2, R2, lijevo, R2, L2, R1, L2.
 • Samoubojstvo: Desno, L1, Dolje, R2, Lijevo, Lijevo, R2, L2, L1, L2.
 • Super udarac: X, L2, L2, X, kvadrat, krug, R1, R2, R1, R2.

Lozinka GTA San Andreas PS3 Okolišna baza

Osim što može mijenjati igrače, GTA San Andreas kôd može promijeniti i okruženje, bande. Ovim kodom možete mijenjati okruženje po volji. Evo kompletnog popisa kodova.

 • Zabava na plažiGore, gore, dolje, dolje, kvadrat, krug, L2, R2, trokut, dolje.
 • Oblačno vrijeme: R1, X, L2, L2, L1, L1, L1, kvadrat.
 • Invazija sa strane: Desno, desno, lijevo, lijevo, gore, dolje, trokut, trokut, R2, R1, X, X.
 • Svi napadaju igrače: Dolje, gore, gore, gore, X, R1, R2, L1, L1.
 • Ekstra sunčano vrijeme: R1, X, L2, L2, L1, L1, L1, dolje.
 • Brzi vremenski razmak: Trokut, gore, desno, dolje, L1, L2, kvadrat.
 • Nemir: Dolje, desno, kvadrat, kvadrat, trokut, trokut, X, X, L2, L1.
 • Noćno vrijeme: X, dolje, dolje, X, gore, gore, L2, L1, L1, L2.
 • Vrijeme sumraka: X, dolje, dolje, X, gore, gore, L2, R1, R1, L2.
 • Vrijeme se brzo mijenja: Krug, krug, L2, kvadrat, L2, kvadrat, kvadrat, kvadrat, L2, trokut, krug, trokut.
 • Leteća riba: R1, krug, gore, L2, desno, R2, desno, gore, kvadrat, trokut.
 • Maglovito vrijeme: R1, X, L2, L2, L1, L1, L1, X.
 • Ludi vozač: R1, krug, R2, L1, lijevo, R2, L2, R1, L1.
 • Elvis živi: L2, krug, trokut, L2, L2, kvadrat, L1, gore, dolje, lijevo.
 • Kuća za zabavu: Okrugli, L2, R2, krug, L2, R2, X, R2, R2, R1, R1.
 • GangLand: Dolje, desno, R2, L2, trokut, kvadrat, kvadrat, krug, krug.
 • Bande: L2, L2, R2, R1, Gore, L2, Dolje, L1, Desno.
 • Ljubav pobjeđuje sve: Desno, lijevo, trokut, krug, krug, R2, R1, R1, R1.
 • Mayhem: Dolje, lijevo, gore, lijevo, X, R1, R2, L1, L2.
 • Kišovito vrijeme: R1, X, L2, L2, L1, L1, L1, krug.
 • Regrutiraj me: R2, R1, R1, R2, R1, R1, Lijevo, Lijevo, Desno, Desno, Lijevo, Lijevo.
 • Regrutiraj me + AK47: R2, R1, R1, R2, R1, R1, Lijevo, Lijevo, Desno, Lijevo, Lijevo, Desno.
 • Regrutiraj me + raketu: R2, R1, R1, R2, R1, R1, Lijevo, Lijevo, Desno, Desno, Desno, Lijevo.
 • Pustoš: R2, L2, X, X, krug, kvadrat, trokut, trokut, L2, R2.
 • Sunčano vrijeme: R1, X, L2, L2, L1, L1, L1, trokut.
 • Pješčana oluja: Gore, dolje, L2, L2, L1, L1, L2, L1, R2, R1.
 • Sporo vrijeme: Trokut, gore, desno, dolje, kvadrat, R1, R2.
 • Oluja: R1, trokut, R1, trokut, krug, krug, lijevo, desno, gore, gore.

GTA San Andreas PS3 kod vozila

Vozila igraju važnu ulogu u ovoj jednoj igri, tako da programer uključuje i poseban GTA San Andreas PS3 chat kôd za vozila koja možete koristiti. Evo popisa.

 • Svi automobili idu u redu: Kvadrat, lijevo, X, desno, L2, L1, R2, R1, desno, desno, gore.
 • Svi automobili idu ružno: X, trokut, X, trokut, kvadrat, gore, gore, dolje, L2, L1, R2.
 • Apači: Krug, kvadrat, kvadrat, krug, trokut, L2, gore, L1, L1, dolje, dolje, X.
 • Povratak u budućnost: Desno, R1, krug, R2, L1, kvadrat, R2, R1.
 • Crni automobil: Krug, L1, Gore, R2, Lijevo, X, R2, L2, Lijevo, Krug.
 • Auto eksplodirao: R1, L1, R2, L2, L1, R1, kvadrat, trokut, krug, trokut, L1, L2.
 • Buldožer: X, R1, L1, L2, Dolje, Kvadrat, Lijevo, X, X, Desno, R1.
 • Auto set 1: Dolje, R2, Krug, L1, L1, X, R2, L2, Lijevo, Lijevo.
 • Set automobila 2: Gore, desno, desno, L2, desno, gore, kvadrat, L1.
 • Komplet automobila 3: R2, krug, R1, desno, L2, L1, X, X, kvadrat, R2.
 • Set automobila 4: R1, L2, krug, desno, L2, R2, desno, gore, krug, R1.
 • Otpor metku: Trokut, X, X, krug, krug, kvadrat, L2, R1, L1, R2.
 • Ružičasti automobil: Krug, L2, Dolje, L1, Lijevo, X, R2, L2, Desno, Krug-
 • Nevidljivi automobil: Trokut, L2, trokut, R1, kvadrat, L2, L2.
 • Monster Truck: Desno, gore, R2, R2, R2, dolje, trokut, trokut, X, krug, L2, L2.
 • Nitro: R1, R2, R1, R2, L2, Gore, L2, Gore, Dolje, Dolje, Kvadrat.
 • Leteći automobil: L2, L2, L1, L1, gore, dolje, kvadrat, krug, kvadrat, kvadrat, trokut.
 • Golf automobil: Krug, L2, Gore, R2, L1, X, R2, L2, Krug, X.
 • Smrt vozila: L2, L1, L1, gore, dolje, dolje, gore, R2, R1, R1.
 • Vještine vozila: Gore, lijevo, lijevo, dolje, krug, kvadrat, desno, lijevo, trokut, trokut, X.
 • Super automobil: L1, R2, R1, L2, X, X, krug, krug, kvadrat, kvadrat.
 • Tenk: Krug, krug, L2, krug, krug, krug, L2, L1, R2, trokut, krug, trokut.
 • Mrtvačka kola: Dolje, R1, Dolje, R2, L1, Lijevo, R2, L2, Lijevo, Desno.

GTA San Andreas PS3 Formule za naoružanje

Posljednja i možda najvažnija stvar koju trebate znati je GTA San Andreas lozinka za oružje. S ovim kodom ne trebate se bojati kad započinjete sukob.

 • Streljivo: Dolje, X, Dolje, X, R2, R1, Gore, Trokut, Lijevo, Krug.
 • Padobran: Lijevo, desno, L2, L1, R2, R1, R1, gore, dolje, desno, L2.
 • Ruksak za letenje: Lijevo, desno, L2, L1, R2, R1, gore, dolje, lijevo, desno.
 • Ljubavna šaka: R1, gore, L1, lijevo, lijevo, R2, L2, krug, desno.
 • Oružje set 1: R2, R1, L2, R1, lijevo, dolje, desno, gore, lijevo, dolje, desno, gore.
 • Skup oružja 2: R2, R1, L2, R1, Lijevo, Dolje, Desno, Gore, Lijevo, Dolje, Dolje, Lijevo.
 • Skup oružja 3: R2, R1, L2, R1, Lijevo, Dolje, Desno, Gore, Lijevo, Dolje, Dolje, Dolje.
 • Svi naoružani ljudi: R1, R2, X, trokut, X, trokut, gore, dolje.
 • Vještine oružja: Gore, lijevo, lijevo, dolje, krug, kvadrat, R2, desno, desno, R2, R1.

Bonus: Zbirka kodova Varati GTA 5 za PS3 / PS4 i PC dovršen

Nastavak uspjeha serije GTA San Andreas GTA V koja je prvi put objavljena u rujnu 2013. i čak je uspješno ušla na popis najprodavanijih igara na svijetu svih vremena, znate.

Još uvijek održavam varalice, igre u stilu GTA San Andreas otvoreni svijet Ovo također predstavlja modifikacijski kod koji možete isprobati i na računalu i na PlayStation 3 ili PlayStation 4 konzolama.

Evo nekoliko GTA V kodova koje možete pokušati učiniti svoje igračko iskustvo još raznolikijim.

Varati Grand Theft Auto V Windows računalo

Šifra za varanjeGTA 5 Efekti varanja
ANALGETIKVaralica je super super i ne može umrijeti 5 minuta
JRTALENTVaralica odabire sve likove
KORNJAČAŽivotna prevara i puni oklop
ALATAVaralica može biti puno dodatnog oružja i metaka
VRUČESuper punch varalica

Zaintrigirali su vas drugi GTA V varalice? Popravljajući vas odmah pročitajte cijeli članak u ApkVenueovom slijedećem: Kompletna GTA V PS3 / PS4 i PC Cheat Collection (Ažuriranje 2020)!

Pa, to je potpuni popis skupova kodova varati GTA San Andreas za PS2 i PC, zajedno sa savjetima za upotrebu na indonezijskom jeziku kako biste ga učinili još uzbudljivijim, bando.

Kao što je varati ovo ćete moći u potpunosti uživati ​​u ovoj igri iako se igra već neko vrijeme, bando.

Približna kombinacija varati što biste trebali koristiti u igri? Dođi, udio s Jakom u stupcu komentara ispod!

Pročitajte i članke o GTA igra ili drugi zanimljivi članci iz Satria Aji Purwoko


$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found